Teknologien

SmartFreshTM – en mere bæredygtig lagringsteknologi

image needs to be attached

SmartFresh nedbrydes naturligt og efterlader ingen rester i hverken frugtkødet, på frugtens overflade eller i miljøet. Det er derfor en sikker teknologi for både æbleavlere, forbrugere og miljøet.

SmartFresh Quality System gør det nemmere at bevare den unikke smag ved et friskplukket æble. Det er en af de mest moderne lagringsteknologier og et resultat af 15 års forskning og udvikling.

SmartFresh har gennemgået talrige internationale undersøgelser, der har dokumenteret at teknologien ingen sundheds- og miljømæssige risici indebærer. Og hvor SmartFresh-teknologien har udmærket sig ved sin høje renhedsgrad. Undersøgelserne tæller blandt andet toksikologiske, miljømæssige og økotoksikologiske studier.

Sikkerhedsgodkendt af myndighederne

Image needs to be attached

SmartFresh er registreret som et sikkert plantebeskyttelsesprodukt, der både er godkendt til brug på æbler i Danmark og EU. Miljøstyrelsen konkluderede allerede i juli 2008, at SmartFresh opfylder de danske krav og standarder med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø. Fødevarestyrelsen har også understreget, at der ikke er nogen fødevaresikkerhedsmæssige problemer forbundet med at spise SmartFresh-behandlede æbler.

Ud over Danmark er SmartFresh godkendt i 41 lande. Brugen af den aktive ingrediens 1-MCP er tilladt under EU-reguleringen nr. 540/2011 (tidligere kendt som 91/414 EC). Det Europæiske Kemikalieagentur (ECB) har konkluderet, at SmartFresh ikke er et sundhedsfarligt produkt, og det er derfor ikke nødvendigt at mærke SmartFresh-behandlede æbler.

Frugtkvalitet: Holdbarhed og næring

image needs to be attached

Danske æbler kan have svært ved at bevare en god kvalitet efter lagring, da de bliver mindre hårdføre og skindet tyndere end æbler fra sydligere lande. Samtidig har danske æbler en kortere sæson end importerede sorter. Det skyldes det nordiske klima, hvor temperaturerne er lavere og æblerne modtager mindre sol.

SmartFresh Quality System bidrager til at bevare de danske æblers kvalitet og sprødhed bedre i butikkerne, da teknologien udsætter modningsprocessen under lagring og transport. SmartFresh udvider ikke lagringsperioden, men bruges udelukkende til at sikre æblets naturlige kvalitet under lagring. Dermed bidrager teknologien til at gøre kvalitetsæbler af forskellige sorter mere tilgængelige for danske forbrugere.

Den aktive ingrediens i SmartFresh er 1-MCP (1-Metylcyclopropen), der er et simpelt molekyle i lighed med gasarten ethylen, der produceres naturligt i frugt og grønt. Når æblet kommer ud af lagerrummet til normale temperaturforhold, nedbryder 1-MCP naturligt til simple molekyler, der indeholder kulstof, brint og ilt. Derefter fortsætter den naturlige modningsproces som ved andre æbler.

Miljø og bæredygtighed

image needs to be attached

SmartFresh Quality System er en bæredygtig lagringsteknologi til æbler, der bliver nedbrudt naturligt og hverken efterlader rester på eller i æbler eller i miljøet. SmartFresh kan desuden medvirke til mindre frugtspild og øget energieffektivitet for æbleavlere.

Mindre frugtspild

Æbler behandlet med SmartFresh holder sig friske længere – fra de plukkes hos æbleavleren, til de når ud til forbrugeren. Det betyder, at man kan øge sandsynligheden for, at æblerne når at blive købt og spist, inden de bliver dårlige, og man undgår derved madspild, som er et af de store emner i fødevaredebatten.

En detailundersøgelse foretaget i Holland af A.C. Nielsen i 2006 over en tremåneders periode viser, at brug af SmartFresh reducerer frugtspild i hele værdikæden også i detailhandlen. I undersøgelsen blev 12 butikker, der solgte SmartFresh-behandlede Elstar-æbler, sammenlignet med 12 butikker, der solgte ubehandlede Elstar-æbler – alle fra samme frugtplantage. Undersøgelsen viste, at butikkerne, der forhandlede SmartFresh-behandlede Elstar, reducerede spild med 25 procent og solgte 12 procent flere æbler end de andre butikker.

Bedre energieffektivitet

En række undersøgelser fra flere europæiske lande, Sydafrika og New Zealand viser, at frugtavlere kan opnå markante energibesparelser på over 35 procent og reducere CO2-udledningen under lagring med over 50 procent ved at anvende SmartFresh. På grund af lavere metabolisme og blokering af frugtens modningsproces kræves der færre timer til køling, akklimatisering, ventilation og CO2-scrubbing.

Ved lagring af SmartFresh-behandlet frugt i en kontrolleret atmosfære eller ved klassisk nedkøling kan man derfor opnå en betydeligt bedre energieffektivitet og en reduceret CO2-emission uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Når æblerne skal transporteres videre, kan den hurtige fragt med fly endda i visse tilfælde undværes til fordel for skibsfragt grundet æblernes forbedrede holdbarhed. Det medfører også en væsentligt lavere CO2-udledning.