Hvad er SmartFreshTM

Innovativ lagringsteknologi

SmartFresh℠ Quality System er en innovativ teknologi til lagring af frugt, der beskytter og bevarer frugtens kvalitet under opbevaring og transport. SmartFresh℠ Quality System indgår i moderne lagringsmetoder og bremser midlertidigt modningsprocessen i frugten.

I Danmark benyttes SmartFresh℠ Quality System ved lagring af æbler. Teknologien er godkendt af de danske myndigheder.

Tidligere opbevarede man sine æbler køligt i flere måneder for, at man kunne nyde dem, når sæsonen var forbi. Men siden 1950’erne er der blevet udviklet særlige lagerrum - såkaldte lagerhoteller - med en kontrolleret atmosfære. I lagerhotellerne bliver temperatur og atmosfære reguleret for at sænke frugtens stofskifte og undgå, at frugten overmodner og forgår.

Her ser du processen ved brugen af SmartFresh: Efter høst kommer æblerne på lager, her bliver SmartFresh blandet med vand og derefter frigives det aktive stof i lagerrummet, æblerne bliver transporteret til butikkerne i en velbevaret kvalitet og bliver derefter tilbudt til kunderne.

SmartFresh anvendes af frugtavlere, der sælger førstesorteringsæbler eller producerer lokale sorter, der har et højt indhold af ethylen og derfor er meget følsomme. I begge tilfælde er det nødvendigt at bevare konsistensen, sprødheden og smagen i frugten samt at modvirke skindsygdomme forårsaget af ethylen. Sygdomme der nemt kan ødelægge et helt lager af æbler. SmartFresh℠ er et supplement til moderne lagringsmetoder, der optimerer processen. Da SmartFresh nedbrydes naturligt, efterlader det ingen rester på eller i æblet.

Brugen af SmartFresh kan desuden sænke energiforbruget under lagring og dermed medvirke til at reducere CO2-udledningen.

Ethylenstyring

image needs to be attached

Når et æble modner, producerer det ethylen -  et naturligt stof, som fremmer og styrer modningsprocessen i de fleste frugter og grøntsager. Når æblet udskiller ethylen under lagring, får det æblet til at modne hurtigere, med risiko for at det overmodner. Det betyder også, at æblet lettere kan få skader under lagring som skindsygdomme og en fedtet overfalde. En kombination som tilsammen kan føre til et betydeligt spild af æbler i forsyningskæden.

SmartFreshTM er baseret på det aktive stof 1-methylcyclopropen (1-MCP), hvis struktur er meget lig den naturlige ethylen. Ved brug af SmartFreshTM blokerer det aktive stof ethylenreceptorerne i frugten. Det stopper midlertidigt frugtens ethylenproduktionen, hvilket udsætter modningsprocessen under lagring og medvirker til at opretholde æblernes friskhed og kvalitet.

Når frugten forlader den kontrollerede atmosfære i lagerrummet, bliver der dannet nye ethylenreceptorer, og æblet genoptager sin naturlige modningsproces. Det sikrer, at æblet bevarer sin smag, sprødhed og saftighed, så det stadig smager friskplukket.

Anvendelse af 1-MCP

image needs to be attached

SmartFreshTM er et sukkerbaseret pulver, som består af dextrose (dvs. glukose) og cyclodextrin (et stort sukkermolekyle), der indkapsler enkeltmolekyler af aktivstoffet 1-Methylcyclopropen (1-MCP), som er et simpelt kulbrintemolekyle, der ligner ethylen. Aktivstoffet udgør ca. 3 procent af den samlede blanding. Ved anvendelse bliver pulveret opløst i almindeligt postevand. Den proces frigør aktivstoffet 1-MCP i luften, som derefter binder sig til ethylenreceptorerne i æblerne. Det standser midlertidigt æblets modningsproces. Behandlingen tager op til 24 timer, og bliver gennemført i den beskyttede atmosfære på lagerhotellet, hvor æblerne opbevares. Derefter opbevares æblerne som almindeligt i den beskyttede atmosfære på lagerhotellet, men nu også beskyttet af SmartFreshTM.     

Når æblet forlader lagerrummet og kommer tilbage til normale luft- og temperaturforhold, bliver 1-MCP’en nedbrudt, og æblet udvikler nye ethylenreceptorer, så den naturlige modningsproces sætter ind igen. 1-MCP nedbrydes helt naturligt, efterlader derfor ingen rester på eller i æblet.